Kviečiame į monografijos “Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919 – 1940 m.“ pristatymą

2015 m. balandžio 29 d. (penktadienį) 15 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje įvyks dr. Andriejaus Stoliarovo, Karybos istorijos skyriaus vedėjo, monografijos „Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919–1940 m.“ pristatymas. 

Monografija „Lietuvos Respublikos karinė justicija“ – pirmoji lietuviška studija, skirta kariuomenės teisingumo institucijų (Armijos / Kariuomenės teismo, pulko teismo, karo / karo lauko teismo, karininkų garbės teismo) ir karinių teisinių institucijų (karo komendantūros, karo milicijos / karo policijos, kariuomenės areštinių, karo belaisvių ir koncentracijos stovyklų, drausmės dalių ir Karo kalėjimo) istorinei raidai nušviesti. Knygoje atskleidžiamos kariuomenės teisminių institucijų atsiradimą lėmusios istorinės aplinkybės, struktūriniai dėsningumai ir formavimo ypatumai, analizuojamos kompetencijos erdvės ir karinių teismų veiklos specifika, išskiriamos karinės teisinės institucijos, kurios įgyvendino teisėtumą ir padėjo karinei teisminei valdžiai įvykdyti teisingumą, įvertinamas kariuomenės teisingumo institucijų reorganizavimas ir likvidavimas.
 
Maloniai kviečiame Jus į monografijos „Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919–1940 m.“ pristatymą!
Kvietimas prisegtuke: Kvietimas