Kviečiame į seminarą “Šiauliai Partizanai Lietuvoje XX a. Pirmoje pusėje“

Kviečiame į seminarą “Šiauliai Partizanai Lietuvoje XX a. Pirmoje pusėje“, kuris įvyks Kauno Įgulos Karininkų Ramovėje, 2015 m. Balandžio 17 d.

Šis specialus seminaras yra skirtas Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos Departamento Įsteigimo 25-mečiui. (1990 – 2015 m.)

Renginio globėjas Lietuvos Kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas.

Daugiau informacijos kvietime ir informaciniame skelbime.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS Seminaras 2015 04 17 seminaro lankstinukas SUNUJNGTAS